Cjenik

Servis klima uređaja

Standardni servis klima uređaja od 9 - 12 Btu

290 kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  140 kn

Standardni servis klima uređaja od 18 btu

350kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  210 kn

Standardni servis klima uređaja od 24 Btu

550 kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  280 kn

Veliki servis klima uređaja od 9 -12 Btu

450 kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  140 kn

Veliki servis klima uređaja od 18 btu

700 kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  210 kn

Veliki servis klima uređaja od 24 Btu

900 kn

+ Dezinfekcija  klima uređaja  280 kn

Punjenje klima uređaja plinom

Punjenje klima uređaja plinom od 9-12

650 kn

R410, R32

Punjenje klima uređaja plinom od 18 Btu

1150kn

R410, R32

Punjenje klima uređaja plinom od 24 Btu

1500kn

R410, R32

Zamjena startera kompresora

Zamjena startera kompresora klima uređaja od 9 - 12 Btu

550 kn

Zamjena startera kompresora klima uređaja od 18 Btu

650 kn

Zamjena startera kompresora klima uređaja od 24 Btu

950 kn

Zamjena startera ventilatora

Zamjena startera ventilatora klima uređaja od 9 - 12 Btu

550 kn

Zamjena startera ventilatora klima uređaja od 18 Btu

850 kn

Zamjena startera ventilatora klima uređaja od 24 Btu

950kn

Zamjena holendera

Zamjena holendera klima uređaja od 9 -12 Btu

250 kn

Zamjena holendera klima uređaja od 18 Btu

300kn

Zamjena holendera klima uređaja od 24 Btu

350kn

Step motor klima uređaja

250-950 kn

Cijena zavisi i od marke klima uređaja

Zamjena ventila klima uređaja

250-950 kn

Cijena zavisi i od marke klima uređaja

Izlazak na teren

150 kn