OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09-ispravak, 133/09) tvrtka Lukav Sistemi J.d.o.o se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor kupca na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Lukav Sistemi J.d.o.o Predraga Heruca 10, Zagreb, Hrvatska .ili na e-mail adresu: lukavsistemijdoo@gmail.com
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Potrošač treba uz prigovor dostaviti osobne podatke za dostavu odgovora.

JAMSTVO – POVRAT – ZAMJENA

JAMSTVO

Jamčimo da navedeni proizvod, koji smo isporučili, nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji te da je prikladan i prilagodljiv uporabi.

Jamstvo na uređaje kupljene preko web stranice www.klimaservis.hr vrijedi samo ako ugradnju i puštanje u rad proizvoda izvrši ovlaštena osoba/tvrtka (što se dokazuje računom za obavljenu uslugu ugradnje i puštanja u pogon) . 
Jamstvo prestaje važiti ukoliko se ustanovi da je proizvod ugrađivala i/ili popravljala neovlaštena osoba/tvrtka.
Jamstvo prestaje važiti ukoliko se ustanovi da uređaj nije redovito održavan (obvezan godišnji jamstveni servis svakih 12 mjeseci tj. 1 put godišnje).


Lukav Sistemi J.d.o.o  preuzima obvezu da popravi sve kvarove i nedostatke u jamstvenom roku, ukoliko iste nije moguće otkloniti, neispravan proizvod zamjenjujemo novim proizvodom. Kvarovi nastali nepravilnom uporabom, nemarnim odnosom, mehaničkim oštećenjem, strujnim udarom, udarom groma, požarom i slično, izuzeti su od jamstva.


Lukav Sistemi J.d.o.o  se obvezujemo izvršiti popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na servis. Ako proizvod ne popravimo u tom periodu obvezujemo se zamijeniti ga novim proizvodom ili sličnim istih karakteristika i mogućnosti uz suglasnost kupca. Ako popravak traje duže od 10 dana, jamstveni rok se produžuje za vrijeme koliko je trajao popravak.

Jamstveni list, račun i upute za uporabu na hrvatskom jeziku su sastavni dio isporuke uz naručeni proizvod. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda, jer putem tih dokumenata može ostvariti svoja prava.

Najučestaliji kvarovi klima uređaja


Najučestaliji kvarovi klima uređaja

1. Klima uređaj se uopće ne može uključiti?

Ako je dovod struje u redu, treba provjeriti daljinski (npr. baterije), slljedeći problem može biti prijemnik signala na elektronici ili sama elektronika unutarnje jedinice klima uređaja.

2. Klima uređaj puše toplo na opciji hlađenja (kompresor se ne uključuje)?

Problem može biti ako se ne uključuje kompresor na vanjskoj jedinici klima uređaja, treba provjeriti da li dolazi struja do kompresora, je li startni kondezator za kompresor ispravan, i na kraju je li se sam kompresor pokvario, električno ili mehanički.

3. Klima uređaj ne hladi (kompresor na vanjskoj radi)?

Vrlo vjerovatan kvar je da nema plina u sustavu, situacija se zna kada se spoje manometri i klima uređaj pusti da radi na opciji hlađenja. Ukoliko se ispostavi da nema plina, treba prvo naći mjesto curenja, vizuelno ili stavljanjem sustava na tlak, sanirati (zavariti) mjesto curenja, vakuumirati instalaciju i napuniti sustav freonom prema količini sa tablice.

4. Trepere lampice i ne može se ugasiti na daljinski upravljač?

Problem je ili do elektronike, neke sonde za temperaturu, ventilatora unutarnje jedinice klima uređaja ili do samog kompresora klima uređaja.

5. Klima uređaj neće početi grijati (kompresor radi)?

Vjerovatno fali plina u sistemu kao u točki 3.

6. Na grijanju klima uređaj stane i upali se crvena lampica?

Klima uređaj na opciji grijanja ima u određenom vremenskom intervalu proces otapanja vanjske jedinice (odmrzavanje) kada se upali crvena lampica i napravi pauzu sa radom unutarnje jedinice. Proces otapanja je normalan sastavni dio rada u opciji grijanja i nije kvar, klima će ako je sve u redu početi ponovno puhati topli zrak za 5 – 15 min.

7. Unutarnja jedinica klima uređaja cvili ili zvrči kad radi?

Problem je u samom motoru ventilatora, ili u biksni na ventilatoru, ili je oštećena sama turbina ventilatora kad obično klima uređaj počne i da trese.

8. Vanjska jedinica klima uređaja je izrazito bučna?

Buka može nastati ili ako ventilator vanjske jedinice klima uređaja negdje zapinje, ili je otišao sam motor ventilatora, ili cijevi unutar klime zapinju negdje o kućište, ili je buka od samog kompresora.

9. Da li se grijati klima uređajom (isplativost)?

Klima uređaj u punom načinu rada troši 1kW/h električne energije. U usporedbi sa ostalim grijaćim tijelima koja rade na struju, klima uređaji su daleko učinkovitiji. Na 1kW utrošene el. energije klima uređaj emitira 3,5 kW toplinske energije, a usporedbe radi, norveški radijator za 1kW el. energije emitira 1kW toplinske energije. Velika prednost klima uređaja u odnosu na ostala grijaća tijela je i u tome što izravno koristi energiju sabijenog plina.

10. Koju vrstu plina klima koristi?

U suštini, možemo tipove plina podijeliti u dvije kategorije. Sa jedne strane, imamo plin R22 koji je toksičan i direkno utiče na ozonski omotač. U drugoj kategoriji imamo tzv. ekološke plinove kao što su plin tipa R407c, ili R410a. Ekološki plinovi manje zagađuju atmosferu. Nikako ne pokušavajte sami da rukujete plinom, već se obratite stručnjaku.

11. Da li klima uređaji mogu da griju kada je vani ispod nule?

Inverter (link: Princip rada/10) klima uređaji mogu da zagrijavaju prostoriju čak i kada temperatura vani ide i do – 15°C. Split sustav (link: Princip rada/9) ovisno od samih specifikacija klima uređaja.

12. Šta je optimalna temperatura?

13. Savjet liječnika je da ne treba (kod hlađenja) pretjerivati. Preporuka je da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude veća od 10 stupnjeva, da organizam ne doživi šok. Kod zagrijavanja je najoptimalnije podesiti klima uređaj na 18 stpnjeva kada nismo u prostoriji, pa pojačati na 24 – 25 °C kada se vratimo u prostoriju.

14. Da li klima može da radi 24h?

15. Da. Za zagrijavanje se tijekom noći preporuča da podesite klima uređaj na 16 – 18 stupnjeva, a u tijeku dana po potrebi. Za rashlađivanje se klima u tijeku noći (preporuke liječnika) može podesiti na minimum ako su temperature previsoke, jer dok spavamo naše se tijelo hladi, pa ako je temperatura preniska možemo osjetiti bolove u mišićima.

16. Da li klimu treba posebno pripremati za ljeto i za zimu?

Definitivno. Ukoliko se klima uređaj ne koristi dulje vrijeme, nakupe se prašina, virusi, bakterije, plijesan… Zato je najbolje očistiti klima uređaj prije početka sezone grijanja ili hlađenja.

17. Da li je jonizator koristan i kako?

Joni su naelektrizirane čestice. Čestice zraka nabijene elektricitetom jako su važne za zdravlje pluća, kompletnog dišnog sustava, pa i cijelog organizma. Ukoliko se smanji količina jona u vazduhu, dolazi do pojave nervoze, nesanice i glavobolje. Zato treba češće provjetravati da se zrak izjednači sa vanjskim, a ukoliko posjedujete klima uređaj s jonizatorom, opasnost od tegoba je svedena na minimum.

18. Klima uređaj pušta vodu na unutarnjoj jedinici? 

Poblem može biti, ili u začepljenu, ili presavijenom crijevu za odvod kondezata, ili klima uređaj ima loš nagib, ili crijevo nema dobar pad, ili je vani uronjeno u posudu sa vodom, ili eventualno nedostaje plina u klimi pa unutarnja jedinica počinje lediti.

17. Redovnim servisiranjem klima uređaja ovi problemi se preventivno rješavaju u cijeni usluga. Ovaj nedostatak klima pokazuje kada radi malo duže, a to obično biva i kad su ljetnje gužve.

18. Klima uređaj slabo hladi? 

Problem je ili u zaprljanosti klima uređaja (unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja) ili da nedostaje plina u sistemu, a ako je problem od početka, može biti i da je preslab kapacitet klima uređaja za taj prostor.

19. Kako odrediti koju veličinu klima uređaja odabrati? 

Pri određivanju kapaciteta klima uređaja na odabir bi trebao utjecati niz od više parametara. Najbitnije je koje mjesto za montažu odabrati, a kad se procjenjuje koje je to mjesto i koja je potrebna jačina klima uređaja, u obzir se uzima veličina (kvadratura) prostorije, položaj zidova (oblik prostorije), položaj prostorije u odnosu na južnu stranu objekta (broj “sunčanih” sati u tijeku dana), postojeća toplinska izolacija zgrade, postojeći broj električnih uređaja i komponenti u samoj prostoriji, prosječan broj ljudi koji boravi u prostoriji u toku dana, kao i da li će se klima uređaj koristiti samo za hlađenje, samo za grijanje, ili i za grijanje i za hlađenje.

Preporuka: obratite se stručnjaku, ili čak čujte više stručnih mišljenja prije nego što donesete odluku koji klima uređaj ugraditi.

20. Iz klime se osjeća neugodan miris! 

Ako se filtri i isparivač ne čiste i održavaju, u unutarnjoj jedinici klima uređaja se razmnožavaju bakterije, virusi, pa čak i plijesan. Kada se nakupe, ispuštaju plinove koji zaista zaudaraju i jako su štetni po zdravlje. U tom slučaju potreban je servis.

21. Zašto servisirati klima uređaj? 

Servisiranje klima uređaja sadrži dva jako bitna faktora:

  • Čistoća samog klima uređaja koja inicira uštedu energije i učinkovitiji rad
  • Čistiji zrak u prostoriji i samim tim pozitivni učinci po zdravlje

22. Mogu li klima uređaji izazvati bolest? Jesu li opasni? 
Jesu li opravdana upozorenja i strah od klima uređaja? 

Od pojave prvog klima uređaja, pa do danas, u medijima se govori i polemizira o utjecaju klima uređaja na naše zdravlje. Ustanovljen je niz činjenica:

  • Postoje registrirane bolesti vezane za bakterije koje se razmnožavaju u filtrima i isparivačima kod klima uređaja koji se ne servisiraju
  • Jako je bitno pravilno podesiti zadatu temperaturu prostora koji se klimatizira
  • Ne izlagati se izravnom strujanju zraka prilikom hlađenja
  • Uz pravilno korištenje klima uređaji su zapravo dobri za zdravlje. Održavanjem konstantne temperature i vlažnosti zraka, klima uređaji mogu pomoći osobama sa srčanim tegobama i bolestima, kao i osobama koje imaju problema sa krvnim tlakom
  • Ukoliko se klima uređaji redovno servisiraju i pravilno koriste, (samim tim) kvaliteta zraka je na odgovarajućoj razini, opasnosti – nema

23. Što znači vakumiranje klima uređaja? 

Pod pojmom vakumiranje se podrazumijeva izvlačenje zraka iz sustava da bi se nakon toga pustio plin u sistem. Tako se mogu provjeriti i svi spojevi cijevi u sustavu prije puštanja plina. Ako bi se slučajno zrak našao u sustavu, klima uređaj bi lošije radio, a ako se u vazduhu nađu čestice (vlage) može se i oštetiti. Dakle, ovaj proces je neophodan prilikom montaže klime. Vakumiranje se može vršiti običnim kompresorom ili specijalnim kompresorom za tu namjenu. Kompresor se spaja crijevom na ventil za punjenje klime (na vanjskoj jedinici), ali je poželjno koristiti manometar preko kojeg se kontrolira tlak u cijevima. Za novije tipove plina, poželjno je da crpka bude dvostupanjska, jer su im molekule manje od starijih tipova plina.Grijanje klima uređajom

Jedan od najučinkovitijih i najjeftinijih oblika grijanja je grijanje klima uređajem.

Pored standardnog načina centralnog grijanja, mnogi koji nemaju centralno grijanje opredjeljuju se za grijanje na struju.

Grijanje klima uređajem je učinkovitije od norveških radijatora, kvarcne i TA peći, mramornih ploča itd.

Klima uređaj u punom mačinu rada troši 1kW/h električne energije. U usporedbi s ostalim grijaćim tijelima koja rade na struju, klima uređaji su daleko ekonomičniji. Na 1kW utrošene el. energije klima uređaj emitira 3,5 kW toplinske energije, a usporedbe radi, norveški radijator za 1kW el. energije emitira 1kW toplinske energije. Velika prednost klima uređaja u odnosu na ostala grijaća tijela je i u tome što izravno koristi energiju sabijenog plina. Primjera radi, klima uređaj kojim se grije jedna prostorija u toku cijelog dana u prosjeku skoro isto troši kao i TA peć koja se samo noću puni (o ovome više možete pročitati u dijelu koji govori o ekonomskoj učinkovitosti klima uređaja).

Dobra strana grijanja klima uređajem je njena ekonomičnost, kao što smo već napomenuli, i ogleda se u tome da u usporedbi sa drugim grijaćim tijelima na struju, za istu količinu utrošene energije ima veću učinkovitost.

Inverter klima uređaji su najučinkovitiji u grijanju prostora klima uređajima.

Ukoliko Vam klima uređaj služi i za grijanje pored hlađenja, prilikom izbora klima uređaja treba se voditi računa o tome koju veličinu klima uređaja izabrati kao i koju vrstu sustava klima uređaja.

Važno je i napomenuti da klima uređaji rade na principu toplinske crpke.

Bitna činjenica je da se klima uređaji mogu koristiti 24h dnevno bez prekida.

Ugradnja klima uređaja

Ugradnja klima uređaja

Na temelju našeg dugogodišnjeg iskustva vezano za ugradnju klima uređaja, naša je preporuka da se oko tehničkih detalja ugradnje klima uređaja konzultirate sa stručnim licem.

Sa ljubaznošću i predanošću, naš konzultantski tim može potpuno besplatno osmislitii najidealnije rješenje za Vaš dom. U ovoj usluzi dobivate točan proračun ne samo tehničkih specifikacija, već i financijski proračun s uvjetima otplate. Također, preuzimammo na sebe brigu o kasnijem održavanju i sve to pratimo jamstvima. Možete povjeriti našem timu da za Vas odradi proračun koji je najekonomičniji i najpraktičniji za Vašu trenutnu situaciju, usklađujući Vaše zahtjeve sa Vašim potrebama i trenutnim budžetom. Izbjegavajte da vašu odluku o klima uređaju donesete samo na osnovu cijene klima uređaja. Kvaliteta instalacije bi trebao da bude prioritet, jer će ta kvaliteta određivati troškove energije, udobnost i trajnost klima uređaja. Ukoliko ste u mogućnosti izaberite kvalitetan i pouzdan klima uređaj koji ima i opciju dogrijavanja prostora (ugrađenu toplinsku crpku), klima uređaj koji poseduje inverter (vrši optimizaciju klimatizacije i štedi energiju) i ima ugrađen ionizator.

Pravilan izbor klima uređaja zavisi o više faktora od kojih su najznačajniji položaj stana, veličina prostorije koja se rashlađuje, namjena prostorije, ostakljene površine i njihov položaj u odnosu na strane svijeta i osunčanost, postojeća toplinska izolacija zgrade, broj osoba koje borave u prostoriji, frekvencija ulazaka i izlazaka u/iz prostorije, kao i prisustvo uređaja koji svojim radom zagrijavaju prostoriju. Samo kompleksna kombinacija ovih parametara može dati odgovarajući odgovor, a nikako sama kvadratura prostorije.

Montaža klima uredjaja se deli na jednostavnu i komplikovanu.

UGRADNJA U TRI KORAKA:

  • UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE KLIMA UREĐAJA,
  • UGRADNJA VANJSKE JEDINICE KLIMA UREĐAJA,
  • ELEKTRONIKA I INSTALACIJA KLIMA UREĐAJA.

 Bilo da Vam je potrebna ugradnja klima uređaja za ured, kuću, ili stan, mi smo idealno rešenje za Vas.

Nazovite nas već danas.

Zbog komplikovanosti montaže klima uredjaja naplaćuje se montaža instalacije preko 3 m.